Telefon kontaktowy pon. - pt. w godz. 9 - 17 46 833 28 61

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

9 kwietnia 2011 roku w Kobyłce pod Warszawą, w siedzibie firmy DAR-MAR odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych.

PORZĄDEK OBRAD

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków PSLSK.
 • Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania wraz z załącznikami oraz Regulaminu wyboru władz PSLSK.
 • Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków PSLSK.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków PSLSK i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Walnego Zebrania Członków PSLSK.
 • Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 • Wręczenie dyplomów i wyróżnień.
 • Wystąpienie gości Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PSLSK za lata 2007-2011.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2007-2011 oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PSLSK.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu PSLSK za lata 2007-2011 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi PSLSK.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2007-2011 oraz udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej PSLSK.
 • Zmiany w statucie Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych - uzasadnienie.
 • Dyskusja nad Statutem.
 • Uchwalenie zmian Statutu PSLSK.
 • Zgłoszenie kandydatów do Zarządu PSLSK.
 • Przeprowadzenie tajnych wyborów do Zarządu PSLSK.
 • Przerwa.
 • Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu PSLSK.
 • Dyskusja nad "Programem Działania PSLSK na lata 2011-2015".
 • Zatwierdzenie "Programu Działania PSLSK na lata 2011-2015".
 • Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 • Zatwierdzenie uchwały dotyczącej  ilości członków Zarządu PSLSK, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 • Przeprowadzenie wyborów na członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych i ogłoszenie wyników.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PSLSK.
Więcej na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych.